Baeckstroem International AB

Vi är annorlunda, vi gör skillnad

Företaget är grundat för att vi vill dela med oss av de erfarenheter och den kunskap uppnådd via många års arbete med företag där kontinuerlig tillväxt har drömts - visualiserats - och uppnåtts.

Vårt grundläggande syfte

Vårt grundläggande syfte är att vara aktiva och göra vår del av jobbet med att omvandla vårt samhälle, från vad vi upplever, en reaktiv retrospektiv och passiv syn på vår industri-och företagarpotential, till proaktivitet med en stolt och dynamisk hållning inför de utmaningar en ny värld av globalisering och hård konkurrens ger oss. Människor och organisationer måste vara stolta, dynamiska och innovativa för att överleva och behålla sin position i världen. För att möta dagens och framtidens utmaningar har det blivit än mer viktigt att vi förstår värdet av kontinuerliga förändringar och effekterna av kontinuerlig tillväxt, som individer och organisationer i vår familj och i vårt samhälle.

Vår mission

Provocera -

Vi har råd att ha en provocerande och rak attityd, vi är inte underordnade. Detta ger våra kunder ett verkligt utifrånperspektiv.

Inspirera –

Vår breda erfarenhet från ledarskap kopplat till tillväxt och organisationsutveckling, affärs-och marknadsstrategier och försäljning är ett stort bibliotek för våra kunder att få inspiration från när de laddar sina företag för tillväxt.

Anvisa -

Vi kan inte ta ditt jobb, vad vi kan göra är att hjälpa dig att reflektera över utmaningar gropar och fällor.Det är utvecklande och spännande att skapa tillväxt.

Vi delar gärna vår internationella erfarenhet med våra kunder. Fråga oss, vi kan hitta nya nya partners till dig.